Peng qi guan ding fa teaching demonstration video

Zhineng qigong method, peng qi guan ding fa, also named lift qi up pour qi down, teaching demonstration video (15min)